ჩვენს შესახებ

შპს აუდიტ ლუქს სერვისი Audit lux service თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საერთაშორისო პროფესიული საბუღალტრო და საქართველოს კანონმდებლობის სტანდარტების შესაბამისად, დღევანდელი მერყევი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი მზად არიან წარმატებით წარმართონ თქვენი ბიზნესსაქმიანობა და გაგიწიოთ საქმიანი მხარდაჭერა აუდიტის, საგადასახადო დაბეგვრის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროში. ჩვენი გუნდი საქმიანობას განახორციელებს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი.

თქვენ მოგემსახურებიან პროფესიონალები. თქვენი წარმატებული საქმიანობის გარანტია, ჩვენ ვიქნებით, მოგვენდეთ ჩვენ და წარმატება გარდაუვალია.
თქვენი საქმიანობა დაზღვეულიაჩვენი საქმიანობა, პასუხისმგებლობა დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი"-ში.
დამკვეთის საქმიანობიდან გამომდინარე მასზედ შემსრულებლის ბრალეულობით რაიმე სახის საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შემთხვეაში, შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას სრულად გადაიხადოს დამკვეთზე დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი. მარჯანიშვილის N21
(+995) 595 43 93 33 irina.davrashelidze@yahoo.com
(+995) 599 27 66 88 giorgi.khomeriki1313@yahoo.com
0322952093
www.auditluxservice.gweb.ge